نسل جدید سمعکها - گلچین مطالب اینترنتی نسل جدید سمعکها - گلچین مطالب اینترنتی

گلچین مطالب اینترنتی

نسل جدید سمعکها

حدود پنج تا ده درصد از اروپاییها مشکلات جدی شنوایی دارند. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، علت اصلی این مشلات شنوایی سن و دلیل دیگر آن قرار گرفتن در معرض سر و صدای زیاد است.

در گذشته سمعک ها دست ساز بودند و موجب التهاب گوش می شدند. پژوهشگران دانمارکی تصمیم گرفتند سمعکی با کمک طراحی رایانه ای تولید کنند تا دستگاه هایی بسازند که کاملاً در مجرای گوش جا می گیرد.

مدلسازی کامپیوتری گوش
یان توپولم مهندس دانمارکی مخترع این فناوری است. وی می گوید همه تصمیمات با رایانه ها گرفته می شود. توپولم می گوید:« این سمعک ها در گوش بهتر جا می گیرد و این برای کارکردش بسیار مهم است. باید دقیقاً کیپ گوش باشد تا صدای زائد در صمعک شنیده نشود. به این ترتیب می توانید قالبی بسازید که دقیقتر از سمعک های قدیمی در گوش جا می گیرد. رایانه می تواند همه چیز را تعیین کند . مثلاً اجزا کجا قرار گیرند و موقعیت مطلوب در گوش پیدا شود.»

روند تولید با اسکن لیزری گوش بیمار شروع می شود. یک تصویر سه بعدی دقیق از آن ارائه می شود. سپس با اصل قرار دادن این مدل، یک دستگاه لیزری دیگر پلاستیک ویژه ای را شکل می دهد. تقریبا دویست و پنجاه لایه از ماده پلاستیکی یک دهم میلیمتری روی هم قرار داده می شود. دستگاه پس از سه ساعت ساخته می شود . در آخر نیز همه بخشهای الکترونیکی در آن جا می گیرد.

این سمعک های جدید به سراسر جهان صادر می شود.

مدلسازی کامپیوتری گوش

مدلسازی کامپیوتری گوش

گوشی های ساخته شده

گوشی های ساخته شده


منبع :http://macromolecule.ir/news/1391/06/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%87%D8%A7/