سلـطان برونئـی و مراسـم ازدواج مجـلل دختـرش - گلچین مطالب اینترنتی سلـطان برونئـی و مراسـم ازدواج مجـلل دختـرش - گلچین مطالب اینترنتی

گلچین مطالب اینترنتی

سلـطان برونئـی و مراسـم ازدواج مجـلل دختـرش

سلـطان برونئـی و مراسـم ازدواج مجـلل دختـرش


دختر پادشاه برونئی، یکی از ثروتمندترین مردان دنیا، در یک مراسم پرزرق برق با پنگیران حاجی محمد روزاینی در یک کاخ 1700 اتاقه ازدواج کرد.

بنا به این گزارش؛ پرنسس حافظه بالکیاه، 32 ساله، پنجمین فرزند سلطان و همسرش ملکه صالحه و داماد پنگیران حاجی محمد 29 ساله در میان جمعی از افراد خانواده، دوستان، نجیب زادگان و اشخاص مهم بین المللی به عقد هم درآمدند.
گروه اینترنتی
 پرشین استار | www.Persian-Star.orgعروس و داماد، هر دو در پست های دولتی، کارمند پادشاه برونئی هستند. پرنسس حافظه در وزارت دارائی دارای مقامی می باشد و داماد نیز کارمندی در دفتر نخست وزیر است.

سلطان برونئی نخست وزیر منطقه سلطان نشین نفت خیزی است که بیش از 600 سال توسط یک خاندان سلطنتی حکومت می کنند و بخش وزارت دفاع و دارائی نیز تحت فرمان اوست و از سه ازدواجش 12 فرزند، پنج پسر و هفت دختر دارد. لطفا تا باز شدن کامل عکسها شکیبا باشید
در صورتی که هر یک از عکسها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture و یا Reload Image را انتخاب کنید
گروه اینترنتی
 پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین
 استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


منبع : اینترنت