قدر سلامت - گلچین مطالب اینترنتی قدر سلامت - گلچین مطالب اینترنتی

گلچین مطالب اینترنتی

قدر سلامت

این مطلب برای آن زمانیه که ناشکری می کنیم و قدر سلامت و چیزهایی که در زندگی داریم رو نمی دونیم

 


 
 


برای آن دسته از کسانی که همیشه از دوران بد کودکی و نداشتن ها مینالند


برای کسانی که در دوران بچگی از مدرسه و درس و معلم گله داشتن و فراری بودن


برای آنهایی که از خدا برای چیزهای کوچیک گله میکنن و قدر نعمتهاشو نمیدونند


برای آنهای که فکر میکنن دیگه خیلی دیر شده و از آنها دیگه گذشته


برای آنهای که امیدی به آینده ندارن و لذتها و نعمتهای اطرافشون نمی بینند


برای آنهایی که منتظر معجزه ای هستن و اعتماد بنفس خودشون از دست دادند


برای آنهایی که در زندگی صبر و تحملشون رو از دست دادند و به آینده امیدی ندارند


و برای آنهایی که همیشه میگن نه , شدنی نیست , نمیشه , غیر ممکنه


برای آنهایی که همه چیز رو گردن دیگران میندازند و به خودشون اطمینان ندارند


برای آنهایی که فکر میکنند باید دلیلی برای لبخند و خوشحالی داشت


برای آنهایی که فکر میکنند دل خوش سیری چند


برای آنهایی که به این اعتقاد ندارند که هر چیزی شدنی نیست

برای آنهایی که فکر میکنند یک کار رو نمیشه تا آخر تمام کرد


منبع :اینترنت